NAJAVA JAVNIH DRAŽB

Stanovanjska hiša na Krasu:

Zemljišče, Šmartno ob Paki:

Stanovanjska hiša, Ljubljana:

Stanovanjska hiša, gozd, kmetijsko zemljišče- Zidani Most

Stanovanjska hiša s kmetijskim in stavbnim zemljiščem, Prevalje:

Dražbe vodi: DDM INVEST VII d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana

Za več informacij pokličite na: +386 1 5300 111