NAJAVA: pRODAJA NEPREMIČNIN OD SKLADOV

Stanovanjska hiša

KOSEZE

Stanovanjska hiša v Kosezah

 

 • Naslov: Draga 62, Ljubljana
 • Površina zemljišča: 415, NLA: 233
sTANOVANJSKA HIŠA

VELENJE

Naslov: Škale 69c, Velenje

 • Površina zemljišča: 511 m2
 • Uporabna površina: 155 m2
 • ID znak: 957 288/8
Stanovanjska stavba s pripadajočim kmetijskim in gozdnim zemljiščem

ŠENTRUPERT

Stanovanjska stavba s pripadajočim kmetijskim in gozdnim zemljiščem na naslovu Hom 9A, Šentrupert

 • Lastništvo: do 1/3
 • ID znak: 1399 3057/3
 • Površina zemljišča: 4.272 m2, uporabna površina: 65,9 m2
sTANOVANJSKA HIŠA

MARTJANCI


Naslov: Martjanci 58, 9221 Martjanci

 • Površina zemljišča: 1.290 m2
 • Uporabna površina: 220,3 m2
 • ID znak: 107 990/1
POSLOVNA STAVBA

RADLJE OB DRAVI

Poslovna stavba na naslovu Koroška cesta 61a, Radlje ob Dravi

 • Lastništvo: do 4386/10000
 • ID znak: 804-206-29
 • Uporabna površina: 552,20 m2
STANOVANJSKA HIŠA

BOŠTANJ

Stanovanjska hiša s pripadajočim kmetijskim zemljiščem in kmetijskimi poslopji pri Sevnici.

 • Naslov: Šmarčna 12, Boštanj
STANOVANJSKA HIŠA

MURSKA SOBOTA

DDM Invest III AG je lastnik stanovanjske hiše površine 239 m2 (140,9 m2 bivalni prostor, 33 m2 klet, 11 m2 balkon, 28 m2) z garažo 26 m2 na naslovu Trstenjakova ulica 4, Murska Sobota, ki stoji na parc.št. ID 105-2502 (384 m2), poleg tega pa še zemljišča parc.št. ID 105-2503 (452 m2), ki je po namenski rabi namenjeno stanovanjskim površinam in se nahaja za hišo.

Za več pokličite C21 agenta
JERNEJ BANFI
041 646 799
Za več pokličite C21 agente:
041 614 265
Tilen Debelak
zEMLJIŠČE

BLED

DDM Invest III AG je lastnik 77/100 dveh zemljiških parcel na Bledu ob Ljubljanski cesti in sicer ID 2191-87/1 (271 m2) in 2191-88/1 (359 m2).