NAJAVA: pRODAJA NEPREMIČNIN OD SKLADOV

sTANOVANJSKA HIŠA

MARTJANCI


Naslov: Martjanci 58, 9221 Martjanci

 • Površina zemljišča: 1.290 m2
 • Uporabna površina: 220,3 m2
 • ID znak: 107 990/1
Stanovanjska stavba s pripadajočim kmetijskim in gozdnim zemljiščem

ŠENTRUPERT

Stanovanjska stavba s pripadajočim kmetijskim in gozdnim zemljiščem na naslovu Hom 9A, Šentrupert

 • Lastništvo: do 1/3
 • ID znak: 1399 3057/3
 • Površina zemljišča: 4.272 m2, uporabna površina: 65,9 m2
POSLOVNA STAVBA

RADLJE OB DRAVI

Poslovna stavba na naslovu Koroška cesta 61a, Radlje ob Dravi

 • Lastništvo: do 4386/10000
 • ID znak: 804-206-29
 • Uporabna površina: 552,20 m2
PARKIRIŠČE IN ZELENICA

DRAVLJE (Ljubljana)

Parkirišča ter zelenice v Dravljah, Ljubljana na naslovu Plešičeva ulica in Ulica 28. maja, Ljubljana

 • Površina: 7.605 m2 (celota)
 • ID znak: 1738 1149/4; 1738 1149/2; 1738 1149/3; 1738 1150/3; 1738 1173/2;1738 1172/2; 1738 136/3
 • Lastništvo: 1/10
sTANOVANJSKA HIŠA

MURSKA SOBOTA

Stanovanjska hiša v Murski Soboti, neto tlorisne površine hiše: 267 m2. Lastništvo: 1/2

 • Naslov: Lucova 40A, Petrovci.
STANOVANJSKA HIŠA

BOŠTANJ

Stanovanjska hiša s pripadajočim kmetijskim zemljiščem in kmetijskimi poslopji pri Sevnici.

 • Naslov: Šmarčna 12, Boštanj
POSLOVNI PROSTOR

BOŠTANJ

Poslovni prostor/restavracija s pripadajočim zemljiščem pri Sevnici, naslov: Šmarčna 28, Boštanj, velikost zemljišča: 2.133, uporabna površina: 826

STANOVANJSKA HIŠA

KOSEZE, LJUBLJANA

Hiša v Kosezah, Ljubljana; naslov: Draga 62, 1000 Ljubljana, površina zemljišča: 415, uporabna površina: 233

Za več pokličite C21 agenta
JERNEJ BANFI
041 646 799
Za več pokličite C21 agente:
015 300 111
Century 21 Emona
HIŠA

DOBOVA

Hiša na naslovu Ulica bratov Gerjovičev 77, Dobova, površina zemljišča: 2.394, uporabna površina: 553.

STANOVANJSKA HIŠA

ROGOZA

Najava prodaje: nadstandardna 3-nadstropna hiša s prostornim vrtom in zelenico ter otroškimi igrali. 

Za več pokličite C21 agenta
JERNEJ BANFI
041 646 799
Za več pokličite C21 agente:
015 300 111
Century 21 Emona
HIŠA S POMOŽNIMI KMET.OBJEKTI

ŠMARJE PRI JELŠAH

DDM Invest V je lastnik stanovanjske hiše s pomožnimi kmetijskimi objekti na naslovu Zadrže 16, Šmarje pri Jelšah. Gre za parcelne številke:

 • ID 1201-210/1 (542 m2), na kateri stoji garaža v izmeri 40 m2.
 • ID 1201-986 (180 m2), na kateri stoji hiša v izmeri 205 m2 (189 m2 bivalni prostor,. 10 m2 klet, 6 m2 pralnica), po podatkih GURS zgrajena 1950, obnovljena 2002
 • ID 1201-987 (324 m2), na kateri stoji hlev v izmeri 260 m2
STANOVANJSKA HIŠA

MURSKA SOBOTA

DDM Invest III AG je lastnik stanovanjske hiše površine 239 m2 (140,9 m2 bivalni prostor, 33 m2 klet, 11 m2 balkon, 28 m2) z garažo 26 m2 na naslovu Trstenjakova ulica 4, Murska Sobota, ki stoji na parc.št. ID 105-2502 (384 m2), poleg tega pa še zemljišča parc.št. ID 105-2503 (452 m2), ki je po namenski rabi namenjeno stanovanjskim površinam in se nahaja za hišo.

Za več pokličite C21 agenta
JERNEJ BANFI
041 646 799
Za več pokličite C21 agente:
015 300 111
Century 21 Emona
5S STANOVANJE

TRŽIČ

DDM Invest V je lastnik 5-sobnega stanovanja v 1.nadstropju na naslovu Trg svobode 26, Tržič. Stanovanje je v ZK vpisano pod ID znakom 2143-535-2, nahaja se v stavbi št. 535 s 15 stanovanji, ki je bila po podatkih GURS zgrajena 1800, adaptirana 2006. Površina stanovanja je po podatkih GURS 90,6 m2 (od tega 73,4 m2 bivalni prostor).

PROIZVODNO SKLADIŠČNI PROSTOR

MARIBOR POBREŽJE

DDM Invest III AG je lastnik parcele ID znak 681-328/5 na naslovu Zrkovska cesta 148 B, Maribor, ki v naravi predstavlja pritlični proizvodno-skladiščni prostor v izmeri 125 m2, ki stoji na zemljišču v izmeri 361 m2.

Za več pokličite C21 agenta
JERNEJ BANFI
041 646 799
Za več pokličite C21 agente:
041 614 265
Tilen Debelak
zEMLJIŠČE

BLED

DDM Invest III AG je lastnik 77/100 dveh zemljiških parcel na Bledu ob Ljubljanski cesti in sicer ID 2191-87/1 (271 m2) in 2191-88/1 (359 m2).

Za več pokličite C21 agente:
015 300 111
Century 21 Emona
ZEMLJIŠČE

REČICA OB SAVINJI

DDM Invest III AG je lastnik 1/1 parcel v kraju Rečica ob Savinji in sicer: Parc.št.: 239, 242, 244/1, 245, 246, 248/1, 248/3 vse k.o. 922, gre skupno za 17.983 m2 zemljišča, ki obdaja pozidano parcelo 247/1 na naslovu Poljane 16, Rečica ob Savinji. Lastnik parcele 247/1 je lizing hiša Raiffeisenbank Eberndorf Registrierte Genossenschaft mit Beschränkter Haftung, Bahnstraße 22, 9141 Eberndorf, Avstrija.

TRGOVINSKI LOKAL

VELENJE

DDM Invest V je lastnik trgovskega lokala (bivša Elkroj trgovina) v trgovskem centru v Velenju na naslovu Kidričeva cesta 2B, Velenje. Lokal se nahaja v 1.nadstropju v izmeri 99,8 m2. Oglaševana cena je 60.000 EUR. 

Za več pokličite C21 agenta
TILEN DEBELAK
041 614 265