Nakup ali prodaja vaše nepremičnine na daljavo

Trenutno smo se znašli v času omejenega gibanja in osebnega druženja ter poslovanja. 

Vsak zase se novim razmeram prilagajamo in se trudimo ohranjati čim kvalitetnejše življenje.  

Tako tudi nepremičninski posredniki svoje storitve prilagajamo novim razmeram, saj vemo, da se zaradi trenutnih omejitev  življenje ni ustavilo, prav tako se ni ustavilo trgovanje z nepremičninami. Posamezniki imamo prav zaradi novega  življenjskega sloga, dela od doma, več časa ki ga preživimo doma, drugačne potrebe in potrebujemo drugačno bivalno okolje. Zato morda prav sedaj razmišljate o nakupu večjega stanovanja, hiše z vrtom, vikenda v naravi, zemljišča, … Morda je prišel čas, da se osamosvojite in iščete svojo prvo nepremičnino. V kolikor potrebujete informacije glede prodaje in nakupa ali strokovno svetovanje  nepremičninskimi posredniki, za vas dosegljivi preko različnih komunikacijskih kanalov.

V primeru nakupa…

Pokličite nepremičninskega posrednika in se dogovorite za termin video sestanka, preko aplikacije, ki jo uporabljate;
Zaupajte mu svoje želje glede nakupa nepremičnine, tako da vam posrednik do dogovorjenega termina video sestanka, lahko pripravi čim ustreznejšo ponudbo, glede na vaše želje;

Preko video sestanka vam bo nepremičninski posrednik predstavil ustrezno ponudbo nepremičnin, preko aplikacije pokazal fotografije, v nekaterih primerih tudi virtualni ogled, podal vse informacije glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, predstavil vso dokumentacijo (tlorise, ZK izpisek, gradbeno in uporabno dovoljenje,…), pogoje nakupa, podrobneje opisal lokacijo kjer se nepremičnina nahaja,… skratka vse kar je za vas kot kupca pomembno, da se boste na podlagi relevantnih informacij lažje odločili za nakup;

Nepremičninski posrednik vam bo razložil celoten postopek nakupa, od podpisa prodajne pogodbe, prijave pogodbe na FURS za odmero davka na promet nepremičnin, notarske overitve prodajne pogodbe, načina plačila, … do primopredaje nepremičnine v vašo posest;

S posrednikom bosta skupaj dogovorila možne termine ogleda izbrane nepremičnine, takoj ko se sprostijo omejitve med prehodi občin, oz. takoj ko bo ponovno sproščena dejavnost nepremičninskega posredovanja. Ogled bo izveden na način, da boste tako vi, kot kupec, ter prodajalec ustrezno zaščitena pred širitvijo virusa (varnostna razdalja, obrazne maske in razkuževanje).

V kolikor se boste odločili za nakup izbrane nepremičnine, se boste s pomočjo nepremičninskega posrednika, s prodajalcem dogovorili za pošteno tržno ceno, ( nakupna ponudba se prodajalcu lahko pošlje po mailu, ali jo nepremičninski posrednik prenese prodajalcu preko telefona ali video sestanka);

Sledi usklajevanje in priprava prodajne pogodbe, kar ponovno lahko uredimo s pomočjo video konference.
Osnutek prodajne pogodbe, (ki ga mora pripraviti uni. dipl. pravnik), se vam lahko pošlje na vpogled preko elektronske pošte. Ko je osnutek pogodbe potrjen s strani obeh pogodbenih strank, se natisnjena pogodba pošlje po pošti v podpis, tako kupcu, kot prodajalcu.
Vrnjeno podpisano prodajno pogodbo, bo nepremičninski posrednik ( z vašim pooblastilom), skupaj z napovedjo za odmero davka na promet nepremičnin, po pošti poslal na finančni urad, na območju katerega leži nepremičnina. Po plačilu davka in prejemu pogodbe potrjene s strani FURS, le to dostavimo k dogovorjenemu notarju in dogovorimo termin za overitev podpisa na pogodbi.

Ko je kupnina v celoti plačana, sledi zadnje dejanje, to je primopredaja nepremičnine v vašo posest, kar bo prav tako narejeno takoj ko bo mogoče, v skladu z vsemi ustreznimi zaščitnimi ukrepi;

V primeru prodaje…

Pokličite nepremičninskega posrednika in se dogovorite za termin video sestanka, preko aplikacije, ki jo uporabljate in mu zaupajte svoje želje glede prodaje nepremičnine,
Pred video sestankom mu po mailu pošljite dokumentacijo ki jo imate glede nepremičnine, da jo posrednik lahko pregleda (ZK izpisek, gradbeno in uporabno dovoljenje, tloris,…), lahko tudi fotografije nepremičnine ali nepremičnino posnamete z vašim mobilnim telefonom;

Preko video sestanka vam bo nepremičninski posrednik svetoval glede postopka prodaje v času omejitev, prodajne cene, oglaševanja in marketinških aktivnosti, ki jih lahko naredi za vas, da bo prodaja kar se da enostavna in predvsem varna;

Takoj ko bo mogoče, se bosta s podrenikom dogovorila za termin, da si nepremičnino tudi v živo ogleda, naredi fotografije in podpiše pogodba o posredovanju.
V kolikor imate sami fotografije primerne kvalitete, se le te lahko pošljejo po mailu, prav tako se vam lahko pogodba o posredovanju pošlje po pošti in takoj ko jo vrnete, lahko posrednik prične z ustreznim oglaševanjem;

Nepremičnina se preko marketinških kanalov predstavili čim večjemu številu potencialnih kupcev. Posredniki imamo tudi evidence kupcev, za katere natančno vemo kaj iščejo in jih o novih nepremičninah na trgu obvestimo prve;

Nepremičnina se lahko potencialnemu kupcu predstavili preko video sestanka, kjer se mu pokažejo fotografije, podajo vse informacije glede dejanskega in pravnega stanja nepremičnine, predstavi vsa dokumentacijo (tloris, gradbeno in uporabno dovoljenje,…), pogoji nakupa, podrobneje predstavi lokacija kjer se nepremičnina nahaja,… skratka vse kar je pomembno, da se bo kupec na podlagi relevantnih informacij, lažje odločil za ogled in nakup. Takoj ko se sprostijo omejitve med prehodi občin oz. takoj ko bo ponovno sproščena dejavnost nepremičninskega posredovanja bo nepremičninski posrednik organiziral tudi ogled v živo.

Nepremičninski posredniki lahko zagotovimo, da bo ogled nepremičnine izveden na način, da bosta tako kupec kot prodajalec ustrezno zaščitena pred širitvijo virusa (varostna razdalja, obrazne maske in razkuževanje). Predvsem pa bodo na ogled prišli samo kupci, ki dejansko kupujejo in za katere vemo, kaj natančno želijo. Z lastnostmi nepremičnine in lokacijo ter pogoji prodaje bodo predhodno popolnoma seznanjeni.

V kolikor se kupec odloči za nakup, vam bo nepremičninski posrednik preko elektronske pošte, telefona ali video klica sporočili ponudbeno ceno. V našem interesu je, da se doseže poštena tržna cena in da ste zadovoljni tako vi, kot prodajalec ter kupec;

Sledi usklajevanje in priprava prodajne pogodbe, kar ponovno lahko uredimo s pomočjo video konference;
Osnutek prodajne pogodbe, (ki ga mora pripraviti uni. dipl. pravnik), se vam lahko pošlje na vpogled preko elektronske pošte. Ko je osnutek pogodbe potrjen s strani obeh pogodbenih strank, se natisnjena pogodba pošlje po pošti v podpis, tako kupcu, kot prodajalcu.
Vrnjeno podpisano prodajno pogodbo, bo nepremičninski posrednik ( z vašim pooblastilom), skupaj z napovedjo za odmero davka na promet nepremičnin, po pošti poslal na finančni urad, na območju katerega leži nepremičnina. Po plačilu davka in prejemu pogodbe potrjene s strani FURS, le to dostavimo k dogovorjenemu notarju in dogovorimo termin za overitev podpisa na pogodbi.

Ko je kupnina v celoti plačana, sledi zadnje dejanje, to je primopredaja nepremičnine v posest kupcu, kar bo prav tako narejeno takoj ko bo mogoče in v skladu z vsemi ustreznimi zaščitnimi ukrepi;

V primeru nakupa ali prodaje vaše nepremičnine, se obrnite na nepremičninske posrednike, ki vam bodo s svojim znanjem in izkušnjami svetovali ter pomagali, da bo posel sklenjen varno in v zadovoljstvo obeh pogodbenih strank.