Disclaimer

CENTURY 21 reserves the right to change, modify, add or remove portions of this document at any time for any reason and publish it on its website.

SLOVENSKI

1. Družba CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. je pridobila licenco za uporabo blagovne znamke Century 21 na področju Republike Slovenije in Republike Hrvatske ter s tem povezanih blagovnih znamk. Družba CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. na tej podlagi izvaja prodajo franšiz CENTURY 21 in podeljuje pravice do uporabe blagovnih znamk CENTURY 21 ter je podpora franšiznim poslovalnicam CENTURY 21. Prav tako je svojim franšiznim poslovalnicam v pomoč pri urejanju spletnih strani, oglaševalskih aktivnosti v zvezi z blagovno znamko CENTURY 21 in z njo povezanih blagovnih znamk ter ostalih s tem povezanih dejavnosti.

2. Družba CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. neposredno ne opravlja nepremičninskega posredovanja. S posredovanjem v prometu z nepremičninami se ukvarjajo posamezni franšizojemalci, ki so lahko pravne osebe ali samostojni podjetniki (nepremičninski posredniki). Pri oglasih na spletni strani je naveden kontakt posameznega posrednika, ki je upravičen posredovati pri prometu z nepremičninami.

3. *OPOMBA: CENTURY 21 je po podatkih neodvisne družbe za javnomnenjske raziskave J.D. Power največja nepremičninska agencija v smislu števila transakcij s stanovanjskimi nepremičninami.

 

4. Družba CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. ne odgovarja za vsebino oglasov, ki se oglašujejo na uradni spletni strani www.novogradnje-c21.com  Za oglase neposredno odgovarja nepremičninski posrednik, ki s pomočjo oglasov trži določeno nepremičnino v sodelovanju z nepremičninsko agencijo, v sklopu katere deluje.

HRVATSKI: 

1. Tvrtka CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. je nositelj licence za upotrebu branda Century 21 u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji te srodnih brandova. Tvrtka CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o., prodaje franšize Century 21, daje prava na korištenje zaštitnih znakova Century 21 te pruža podršku franšiznim agencijama Century 21. Također pomaže svojim franšiznim agencijama pri uređivanju web stranica, reklamnih aktivnosti vezani uz brand Century 21 i srodnih brandova te druge srodne aktivnosti

 

2. Tvrtka CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. izravno ne sudjeluje u posredovanju u prometu nekretninama. Posredovanjem u prometu s nekretninama bave se pojedinačni franšizeri, koji mogu biti pravne osobe ili pojedinačni vlasnici (agenti za nekretnine). Pored oglasa na web stranici su navedeni kontakti pojedinog agenta koji ima pravo posredovati u prometu nekretnina.

 

3. *NAPOMENA: Century 21 je prema podacima nezavisnog društva za istraživanje javnog mišljenja J.D. Power najveća agencija za promet nekretninama u smislu broja transakcija s stambenim nekretninama.

 

4. Tvrtka CSLO NEPREMIČNINE, d.o.o. nije odgovorna za sadržaj oglasa objavljenih na službenim stranicama www.novogradnje-c21.com. Za oglase neposredno odgovara agent za posredovanje nekretninama koji uz pomoć oglasa prodaje određenu nekretninu u suradnji s agencijom za promet nekretninama unutar koje djeluje.